Find your alumni association

Alphabetic

Faculty

Department

Education

IdParentNameFacultyDepartmentEducation
1 0 Filibid - Kandidat- og alumneforening for filosofistudiet 1 15 1
2 0 Alumneforeningen for Cand.pæd. i generel pædagogik 1 23 6
3 0 Foreningen for Masters i Voksenuddannelse 1 23 13
5 0 Masterforum for sundhedspædagogik og sundhedsfremme 1 23 11
7 0

MEM-netværket - For mastere i ledelse af uddannelsesinstitutioner

1 23 10
8 0 Pædagogisk Filosofisk Forening 1 23 2
9 0 Datalogforeningen 4 5 7
10 0 SOL-netværket 2 16 3, 9, 14
11 0 Danish International Business Society (Udenrigshandelsklubben) 2 16 17
12 0 MBA Alumni Association 2 16 14
13 0 Economics Association (Oeconforeningen) 2 25 5
14 0 IEC Alumni Association (International Economic Consulting) 2 25 16
15 0 Student Union of Logistics (SuLo) 2 25 15
16 0 Danske Erhvervsjurister 2 26 4
17 0 Kandidatforeningen på Statskundskab 2 22 8
18 0 AlumneAUVejledning
19 0

MSA Forum for mastere i sundhedsantropologi

1 15 18
20 0 Aarhus Crypto Group 4 5
21 0 Eulers Venner 4 17
22 0 Aarhus BSS 2
23 0 Alumner på Færøerne
24 0 Alumneforeningen Idræt 3 7
  • Arts
  • Aarhus BSS
  • Health
  • Science and Technology
  • Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
  • Institut for Agroøkologi
  • Institut for Biomedicin
  • Institut for Bioscience
  • Institut for Datalogi
  • Institut for Erhvervskommunikation
  • Institut for Folkesundhed
  • Institut for Fysik og Astronomi
  • Institut for Fødevarer
  • Institut for Geoscience
  • Institut for Husdyrvidenskab
  • Institut for Ingeniørvidenskab
  • Institut for Kemi
  • Institut for Klinisk Medicin
  • Institut for Kultur og Samfund
  • Institut for Virksomhedsledelse
  • Institut for Matematik
  • Institut for Miljøvidenskab
  • Institut for Molekylærbiologi og Genetik
  • Institut for Odontologi, herunder Tandlægeskolen
  • Institut for Retsmedicin
  • Institut for Statskundskab
  • Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
  • Institut for Æstetik og Kommunikation
  • Institut for Økonomi
  • Juridisk Institut
  • Psykologisk Institut
  • Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere (SKT)
  • Cand.mag. i filosofi
  • Cand.mag. i pædagogisk filosofi
  • Cand.merc.
  • Cand.merc.(jur.)
  • Cand.oecon.
  • Cand.pæd i generel pædagogik
  • Cand.scient. i datalogi
  • Cand.scient.pol.
  • HD
  • Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner
  • Master i Sundhedspædagogik
  • Master i Vejledning
  • Master i Voksenuddannelse
  • MBA
  • MSc in Logistics & Supply Chain Management
  • MSc in International Economic Consulting
  • MSc in International Business
  • Master i Sundhedsantropologi
28,500 alumni, students and employees from Aarhus University have already joined the network