Aarhus Universitets segl

Unge sind fra trussel til trivsel


I en tid, hvor unges mentale sundhed er under stigende pres, og samfundet står over for komplekse udfordringer, er det afgørende at samle eksperter og interessenter for at finde løsninger. Derfor sætter Happy Hours denne gang fokus på et af samfundets vilde problemer: mental mistrivsel blandt børn og unge. Vi dykker ned i problematikkerne og søger veje mod en lysere fremtid for hele Danmarks ungdom.

Vi har igen samlet nogle af Danmarks førende eksperter med komplimenterende fagligheder. Glæd dig til at opleve Lene Tanggaard, Simon Calmar Andersen og Lone Fjorback, der er fremtrædende personligheder inden for psykologi, statskundskab, psykiatri og mindfulness. Med udspring i aktuel forskning og regeringens Trivselskommission tager vi fat om det vilde problem med ambitioner om at bringe nye vinkler i spil, som kan styrke unges mentale trivsel i fremtiden.

Professor Lene Tanggaard deler hendes vision om en langsom og mild pædagogik, der fokuserer på kreativitet og trivsel frem for traditionel, resultatorienteret læring. Hendes tilgang udfordrer det nuværende uddannelsessystem og tilbyder en mere empatisk og bæredygtig model for børn og unges udvikling.

Professor Simon Calmar Andersen tager os videre ind i de sociale faktorer, der påvirker ungdommens mentale sundhed. Han vil diskutere, hvordan køn, etnicitet og sociale medier spiller en rolle i de stigende tilfælde af mistrivsel blandt unge, og giver indsigt i, hvordan vi kan adressere disse udfordringer.

Endelig vil speciallæge i psykiatri, lektor og ph.d. Lone Fjorback introducere os til, hvordan mindfulness kan anvendes til at reducere stress og forbedre trivsel blandt børn og unge. Hendes forskning viser, at integration af mindfulness på uddannelsesinstitutioner kan have en markant positiv effekt på elevernes mentale sundhed.

Eventet vil ikke alene byde på spændende foredrag, men også en platform for dialog og netværk, hvor vi også får selskab af repræsentanter for de unge og fra samtaletilbuddet headspace, som de sidste 10 år har hjulpet mere end 100.000 børn og unge med øget mental trivsel gennem gratis og anonym rådgivning i hele landet.

Du får mulighed for at engagere dig i debatten og Q&A-sessioner, hvilket giver en unik mulighed for at udveksle ideer og erfaringer med eksperter og ligesindede.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Arrangementet er gratis for medlemmer af Alumnenetværket og henvender sig til alumner på tværs af Aarhus Universitet, der er nysgerrige på mental trivsel i teori og praksis

Mød oplægsholderne

Program Emdrup d. 14. maj

08.00-08.30         Ankomst, registrering samt netværk, kaffe og morgenbolle

08.30-08.40         Velkomst og intro
v/Kirsten Jensen, erhvervschef, AU Erhverv & Innovation

08.40-09.15         En langsom og mild pædagogik
v/Lene Tanggaard, cand.psych., ph.d., rektor Designskolen Kolding, professor og medlem af Trivselskommissionen
Vi har behov for en langsom og mild pædagogik, som kan bedre faglige resultater, styrke den offentlige skole og uddannelse og modvirke en psykisk helsekrise blandt barn og unge. Lene Tanggaard argumenterer for, at det er behov for at svække den stærke diskurs om læring, og i stedet introducere og fremme en mildere og langsommere, og dermed bæredygtig måde at tænke på. Dette kan være pædagogikkens bidrag til at fremme barn og unges kreativitet og trivsel. Lyt med, når Lene uddyber sine tanker, og deler sine mange års erfaring.

09.15-09.50         Sociale indsatser for børn og unges trivsel
v/Simon Calmar Andersen, professor ved Institut for Statskundskab, chef for TrygFondens Børneforskningscenter og medlem af Trivselskommissionen
Over en 10-årig periode er der kommet meget større fokus på unge med lav mental trivsel. Regeringen nedsatte i 2023 en Trivselskommission med det formål at finde svar på, hvordan vi kan forebygge mistrivsel og sårbarhed blandt børn og unge. Simon Calmar Andersen gør dig klogere på problemets omfang og mulige årsager. Du får bl.a. viden om, hvordan mistrivsel rammer piger vs. drenge, forskellige aldersgrupper, og hvilken rolle de sociale medier spiller i forhold til udviklingen i mistrivsel.

09.50-10.20         Pause og netværk
Netværk med kaffe, te og vand

10.20-10.55         Stressfri hverdag for børn og unge
v/Lone Fjorback, centerleder, speciallæge i psykiatri, lektor, ph.d., certificeret senior MBSR-underviser ved Dansk Center for Mindfulness
Med baggrund i seneste forskning giver Lone Fjorback os indsigt i, hvordan man kan træne mental sundhed med mindfulness og forbedre opmærksomhed, indsigt, læring og motivation. Lone deler erfaringer fra videnskabeligt dokumenterede træningsprogrammer til trivsel og til forebyggelse og behandling af stress, angst, depression og smerter. Derudover deler Lone, hvordan de arbejder med at tilpasse denne træning til børn og unge under uddannelse.

10.55-11.30         Dialog – Hvordan tøjler vi det vilde problem?
v/Thomas Korsgaard, Key Account Manager, AU Erhverv & Innovation
Hvordan skaber vi et støttende miljø, der fremmer mental sundhed? Hvordan kan skoler, familier, sundhedsvæsenet og samfundet som helhed bidrage til at forebygge stress, angst og andre psykiske udfordringer?
Og hvad skal der til for at ændre den offentlige diskurs omkring mental sundhed og fjerne stigmaet, der ofte er forbundet med psykiske lidelser?

Panelet

 • Simon Calmar Andersen, professor, Institut for Statskundskab
 • Lone Fjordback, centerleder, Dansk Center for Mindfulness
 • Esben Bjørn Salmonsen, forperson, Danske Studerendes Fællesråd, statskundskabsstuderende på KU
 • Christian Lund, national rådgivningschef, headspace Danmark

11.30-11.35         Tak for i dag
v/Mette Slot Eriksen, alumnekonsulent, AU Erhverv & Innovation

11.35-12.00         Sandwich og netværk

Happy Hours i Aarhus d. 21. november 2023

Praktiske informationer

 • Tid: d. 14. maj i Emdrup
 • Sted: festsalen i Emdrup
 • Forplejning: Snacks, kaffe og andre drikkevarer samt sandwich
 • Pris: Arrangementet er gratis
 • Tilmeldingsfrist: d. 13. maj. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.
 • Parkering: I bæredygtighedens tegn opfordrer vi til, at du ankommer til fods, på cykel eller med offentlig transport, hvis muligt.
  Ankommer du i bil, skal du være opmærksom på, at parkering kan være vanskeligt på hverdage mellem kl. 8-16. 
   
 • Er du endnu ikke medlem af Aarhus Universitets Alumnenetværk? 

Om Happy Hours

Happy Hours – dobbelt op på faglighed er en serie af seminarer med fokus på at give en tværfaglig forståelse af komplekse problemstillinger og ledelsesudfordringer. Seminarerne kombinerer viden og værktøjer fra forskere på tværs af fagligheder og praktiske erfaringer og indsigt fra ledere. Seminarerne bliver afholdt som morgen- eller fyraftensmøder og diskuterer aktuelle emner inden for ledelse, kommunikation, teknologi, samfund, etik, sundhed og miljø. Der er mulighed for spørgsmål og interaktion, og vi afslutter med en opsamling af relevante takeaways og praktiske råd.

Seminarrækken er en unik mulighed for medlemmer af Aarhus Universitets Alumnenetværk for at få en tværfaglig tilgang til udfordringer i arbejdslivet og udvide deres netværk.