Aarhus Universitets segl

Efter- og videreuddannelse

Et skridt videre - et lag dybere

Aarhus Universitet tilbyder kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Du kan følge enkeltfag, sidefag, bachelor-, master- og diplomuddannelser tilrettelagt som fjern-, aften- eller weekendundervisning.

Oversigt over efter- og videreuddannelsestilbud på Aarhus Universitet

Tompladsordningen - enkeltfag i dagtimerne

Har du mulighed for efter- og videreuddannelse i dagtimerne?

Læs mere om tompladsordningen 

Rabat på kurser og konferencer

Medlemmer af AU's alumnenetværk, kan få op til 15 procent rabat på udvalgte efter- og videreuddannelseskurser, som Aarhus BSS arrangerer.