Efter- og videreuddannelse

Et skridt videre - et lag dybere

Aarhus Universitet tilbyder kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Du kan følge enkeltfag, sidefag, bachelor-, master- og diplomuddannelser tilrettelagt som fjern-, aften- eller weekendundervisning.

Oversigt over efter- og videreuddannelsestilbud på Aarhus Universitet

Tompladsordningen - enkeltfag i dagtimerne

Har du mulighed for efter- og videreuddannelse i dagtimerne?

Læs mere om tompladsordningen

Rabat på kurser og konferencer

Alumner, som er medlem af AU's alumnenetværk, kan få op til 15 procent rabat kurser, som Aarhus BSS arrangerer.


Mere...

Som medlem af AU Alumni bliver du inviteret til arrangementer, hvor du både kan opdatere dine faglige kompetencer og komme i kontakt med andre alumner.

Du finder en oversigt over relevante arrangementer for alumner i kalenderen.