Regler for medlemskab

Medlemskab

Alumnenetværket udbydes af Aarhus Universitet (AU), og alle alumner er meget velkomne til at deltage.

Alumner er tidligere studerende, som har afsluttet en uddannelse på AU, eller som har tilbragt et eller flere semestre på AU som udenlandsk udvekslingsstuderende.

Nuværende og tidligere ansatte er også velkomne tillige med nuværende studerende fra den dag, de påbegynder deres uddannelse.

Når du registrerer dig som medlem af netværket, erklærer du dig indforstået med betingelserne i denne aftale.

Registrering af personoplysninger

Vi har brug for en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og yde dig den bedst mulige service, blandt andet i forhold til at levere målrettet information og relevante tilbud til dig.

Når du registrerer dig, beder vi om dit cpr-nummer. Denne oplysning bruger vi til at matche de oplysninger, du giver os, med oplysninger om dig i vores administrative systemer. Vi har også en oversigt over dine uddannelser fra AU. Oplysningerne kommer fra AU’s studieadministrative system, og du kan ikke selv rette i dem, men hvis du oplever fejl eller mangler, er du velkommen til at kontakte os på alumni@au.dk, så vi kan opdatere oplysningerne.

Du kan angive, hvilke henvendelser fra os, du er interesseret i. Som udgangspunkt accepterer du at modtage nyhedsbreve, invitationer til arrangementer og efter- og videreuddannelsestilbud, når du registrerer dig som medlem, men du kan altid til- og fravælge at modtage disse henvendelser i bunden af de e-mails, vi sender til dig eller ved at få tilsendt et direkte link her: http://alumner.au.dk/opdater-din-profil/

Alle medlemsoplysninger er ejet af AU. Ved at uploade eller på ande​n måde overføre indhold til AU, giver du lov til, at AU bruger og publicerer indholdet.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Beskyttelse af oplysninger

Vi har taget en lang række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod datatyveri og hacking samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Databeskyttelsesforordningen eller Databeskyttelsesloven.

Personoplysninger overføres via en sikker, krypteret forbindelse, og alle persondata er beskyttet bag firewall. AU udveksler under ingen omstændigheder personoplysninger med tredjepart uden din accept.

Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettigede tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

​Regler for brug af alumnenetværket

Det er dit ansvar at sikre, at oplysningerne om dig i alumnenetværket er korrekte og opdaterede, herunder at der altid er en gyldig e-mailadresse registreret, så vi kan kontakte dig med relevante tilbud, invitationer og nyheder.

Udmeldelse

Hvis du af en eller anden grund ikke længere ønsker at være medlem, skal du blot skrive til alumni@au.dk. Oplys gerne hvorfor du ikke længere vil være medlem, men det er ikke et krav for at udmelde sig.

Reglerne for medlemskab blev senest opdateret 20. oktober 2017.