Regler for medlemskab

Medlemskab

Alumneportalen udbydes af Aarhus Universitet (AU). Når du registrerer dig som medlem, erklærer du dig indforstået med betingelserne i denne aftale.

Registrering af personoplysninger

Vi har brug for en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og yde dig den bedst mulige service, blandt andet i forhold til at levere målrettet information og relevante tilbud til dig.

Når du registrerer dig, beder vi om dit cpr-nummer. Denne oplysning bruger vi til at matche de oplysninger, du giver os, med oplysninger om dig i vores administrative systemer.

I din profil kan du se oplysninger, vi har registreret om dig. Du kan rette i oplysningerne og tilføje supplerende oplysninger.

Det er dit ansvar at sikre, at oplysningerne om dig er korrekte og opdaterede, herunder at der altid er en gyldig e-mail-adresse registreret i din profil, så vi har mulighed for at kontakte dig.

Du kan angive, hvilke henvendelser fra os, du er interesseret i. Som udgangspunkt accepterer du at modtage nyhedsbreve, invitationer til arrangementer og efter- og videreuddannelsestilbud, når du registrerer dig som medlem, men du kan altid til- og fravælge at modtage disse henvendelser.

Beskyttelse af oplysninger

Vi har taget en lang række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod datatyveri og hacking samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

AU udveksler under ingen omstændigheder personoplysninger med tredjepart uden din accept.

Udmeldelse

Hvis du af en eller anden grund ikke længere ønsker at være medlem, skal du blot skrive til alumni@au.dk. Oplys gerne hvorfor du ikke længere vil være medlem.

Reglerne for medlemskab blev senest opdateret 7. marts 2017.