Bliv censor

Bliv censor og gør en forskel for vores studerende og uddannelser. Og du må også meget gerne anbefale dine venner og kolleger at blive censor!

Hvad får du ud af at blive censor?

At blive censor er en mulighed for at gøre en positiv forskel for de studerende og uddannelserne på din gamle uddannelsesinstitution, men der er også en række personlige gevinster ved at blive censor:

  • Du holder dig ajour med dit fagområde (inden for visse brancher betragtes censor-arbejde som en decideret efteruddannelsesaktivitet)
  • Du får beskikkelse som censor af undervisnings- og videnskabsministeriet
  • Du får indflydelse på unge menneskers fremtid
  • Jobbet er lønnet

 

Forudsætninger for at blive censor

Der er en række formelle krav, man skal opfylde for at kunne blive censor:

Der er særligt mangel på kvindelige censorer og censorer i Aarhus-området inden for de erhvervsøkonomiske uddannelser.

 

Dine opgaver som censor

Censor skal overordnet sikre, at der ved eksamination sker en dokumentation af de studerendes færdigheder samt af målopfyldelsen for uddannelsen, herunder bl.a. sikre, at

  • prøverne samt kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med målbeskrivelser og øvrige krav fastsat for uddannelsen
  • prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler
  • de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse

Det er vigtigt at udøve god censorskik, hvilket også indebærer forståelse for, at eksamenssituationen forløber på en korrekt måde, også gerne så de studerendes særlige situation (nervøsitet o.l.) håndteres hensynsfuldt og professionelt.

 

Hvordan bliver du censor

Hvis du er interesseret i at blive censor inden for erhvervsøkonomi, kan du læse mere om ansøgningsproceduren mv. på www.censorerne.dk under 'Beskikkelse'.

Behovet for censorer til uddannelser inden for erhvervskommunikation og -sprog er ikke så stort, og inden for disse fagområder foregår rekrutteringen derfor ved, at udvalgte alumner bliver kontaktet personligt og tilbudt en ansættelse som censor, når der er mangel på censorer.

 

Praktiske spørgsmål

Hvis du har praktiske spørgsmål, kan du kontakte:

Klaus Lynbech, sekretariatsleder 
De Erhvervsøkonomiske Censorkorps
Tuborgvej 164, C-004 
2400 København NV 
T: 8716 3279 
E: sekretariat@censorerne.dk