Alumneforeninger ved Aarhus Universitet

Du finder en oversigt over alumneforeninger nederst på forsiden af alumneportalen.

 

Mangler din alumneforening?

Kender du andre alumneforeninger, som også burde være på listen?

Giv os besked ved at skrive til alumni@au.dk. Oplys gerne både navn på foreningen, hjemmeside
samt hvilke(n) uddannelse(r) foreningen er for og evt. hvilket institut, den hører til.