IdParentNameFacultyDepartmentEducation
1 0 Filibid - Kandidat- og alumneforening for filosofistudiet 1 14 1
2 0 Alumneforeningen for Cand.pæd. i generel pædagogik 1 22 6
3 0 Foreningen for Masters i Voksenuddannelse 1 22 13
5 0 Masterforum for sundhedspædagogik og sundhedsfremme 1 22 11
7 0

MEM-netværket - For mastere i ledelse af uddannelsesinstitutioner

1 22 10
8 0 Pædagogisk Filosofisk Forening 1 22 2
9 0 Datalogforeningen 4 5 7
10 0 SOL-netværket 2 15 3, 9, 14
11 0 Danish International Business Society (Udenrigshandelsklubben) 2 15 17
12 0 MBA Alumneforening 2 15 14
25 0 NorKAF - Kandidat- og alumneforening for Nordisk sprog og litteratur 1 15 1
13 0 Oeconforeningen (Economics Association) 2 24 5
14 0 IEC Alumni Association (International Economic Consulting) 2 24 16
15 0 Student Union of Logistics (SuLo) 2 24 15
16 0 Danske Erhvervsjurister 2 25 4
17 0 Kandidatforeningen på Statskundskab 2 21 8
18 0

KALIF - Idéhistories Kandidat- og AlumneForening

1
19 0

MSA Forum for mastere i sundhedsantropologi

1 14 18
20 0 Aarhus Crypto Group 4 5
21 0 Eulers Venner 4 16
22 0 Aarhus BSS 2
23 0 Alumner på Færøerne
24 0 Alumneforeningen Idræt 3 6
  • Arts
  • Aarhus BSS
  • Health
  • Science and Technology
  • DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse)
  • Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
  • Institut for Agroøkologi
  • Institut for Biomedicin
  • Institut for Bioscience
  • Institut for Datalogi
  • Institut for Folkesundhed
  • Institut for Fysik og Astronomi
  • Institut for Fødevarer
  • Institut for Geoscience
  • Institut for Husdyrvidenskab
  • Institut for Ingeniørvidenskab
  • Institut for Kemi
  • Institut for Klinisk Medicin
  • Institut for Kultur og Samfund
  • Institut for Virksomhedsledelse
  • Institut for Matematik
  • Institut for Miljøvidenskab
  • Institut for Molekylærbiologi og Genetik
  • Institut for Odontologi, herunder Tandlægeskolen
  • Institut for Retsmedicin
  • Institut for Statskundskab
  • Institut for Æstetik og Kommunikation
  • Institut for Økonomi
  • Juridisk Institut
  • Psykologisk Institut
  • Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere (SKT)
  • Cand.mag. i filosofi
  • Cand.mag. i pædagogisk filosofi
  • Cand.merc.
  • Cand.merc.(jur.)
  • Cand.oecon.
  • Cand.pæd i generel pædagogik
  • Cand.scient. i datalogi
  • Cand.scient.pol.
  • HD
  • Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner
  • Master i Sundhedspædagogik
  • Master i Vejledning
  • Master i Voksenuddannelse
  • MBA
  • MSc in Logistics & Supply Chain Management
  • MSc in International Economic Consulting
  • MSc in International Business
  • Master i Sundhedsantropologi